O nás

 

 Vítejte na naší nejmodernější šestidráhové kuželně.

Poděkování patří Městskému úřadu za poskytnutí haly, všem sponzorům, všem kuželkářům kteří se aktivně zapojili do úpravy haly a příslušenství.

Zvláště velké poděkování patří firmě JaR DIGITAL-group s.r.o. rodiny Daněčkových za dodání, montáž a servis celé technologie.

  

O nás:

Začneme troškou historie.

Stávající kuželna v pohostinství u Rothů byla jednodráhová, značně opotřebovaná a neodpovídala předpisům. Bylo tedy nutné kuželnu přebudovat na dvoudráhu taky, aby vyhovovala pravidlům kuželkářského sportu. V čele ještě tehdy neorganizovaných kuželkářů byl Mir. Bílek, pracovník národního vyboru.

Výstavbu popisuje první kronikář oddílu Jan Babíček takto…

S hostinským  Jaroslavem Rothem dohodl Mir. Bílek přebudování kuželny na dvoudráhovou, když zájemci o tento sport se zaváží brigádně zdarma provést všechny práce a opatřit z vlastních lesů dřevo na strop, včetně dovozu. S bouračkou staré kuželny a přilehlých obektů se začalo první týden v únoru 1957 a druhý týden se začalo stavět. Práce šla nad očekávání rychle. Na den 8. dubna 1957 byla svolána schůze kuželkářů na které bylo konstatováno, že kuželna je v hrubé stavbě hotová a zbývá udělat jen to hlavní - položit asfaltový potah. Celkem se na této stavbě podílelo 34 lidí a bylo odpracováno 1219 brigádníckých hodin. Nejvíc zadnické práce odvedl Jan Marek, malbu Ant. Procházka, Milan Petržela, elektro instalaci Oldřich Šafrář. Hostinský Jar. Roth vydal do té doby  všechny své úspory a na úhradu asfaltového povrchu už nebylo peněz. Byla podáná žádost na TJ Sokol Vracov o podporu dodělání kuželny. Tehdejší výbor TJ za předsednictví Matouše Klimeše

1985_21

žádost o úhradu asfaltového potahu kategoricky odmítl s podotknutím že pivní sport, jak byl na této schůzi kuželkářský sprot nazván, podporovat nebude. Hledal se mecenáš, který by částku asi 9.000 Kč půjčit. Jar. Roth navázal jednání  o úhradu potahu kuželny  s podnikem RaJ v Kyjově. Tento podnik, když si ověřil, že činností oddílu se podstatnou měrou zvýší obrat v postinství  a obnos mu bude  ve formě splátek vrácen zpět, potřebnou částku uhradil. Potah provedla firma Vodohospodářské stavby v Brně. Tak mohlo být už počátkem měsíce června 1957 započato s tréningem. Do TJ sokol Vracov bylo řihlášeno přes 20 nových členů a od září byla oficiálně zahájena  činnost oddílu  kuželek při TJ Sokol Vracov. Do soutěže 1957 - 58 byla přihlášena
dvě družstva…

Tolik doslovný citát z kroniky Jana Babíčka  o počátcích kuželkářského sportu ve Vracově.
Prvním předsedou oddílu byl zvolen pan  Jan Babíček, organizačním pracovníkem Miroslav Fridrich.